Anormal Psikoloji

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özgül Öğrenme Güçlüğü; kişinin yaşından, aldığı eğitimde veya zihinsel yeti eksikliğinden kaynaklanmayan belirli bir alanda akademik,dil ya da motor becerilerinde öğrenme güçlüğü yaşadığı bir durumdur. Bu öğrenme güçlüğünün çocuklarda, en az 6 ay süre ile devam ediyor ve okul başarısını ve günlük yaşam aktivitelerini önemli bir derecede engelliyor olması gerekir. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar normal ya da normal üzerinde bir zekaya sahiptir. Daha önce herhangi bir psikiyatrik ve nörolojik bir tanı almamıştır.

Özgül Öğrenme Güçlüğü; Önceden okuma bozukluğu (disleksi) ve matematik bozukluğu (diskalkuli) olarak alt tiplere ayrılıyordu. Öğrenme güçlükleri terim olarak DSM-5’te tanımlanmamıştır. DSM-5’te disleksi ve diskalkuli ayrı bozukluklar olarak yer almamış, özgül öğrenme güçlüğü için bir belirteç olarak verilmiştir. Disleksi ve diskalkuli tek başına görülebileceği gibi beraber de görülebilir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile eş tanı olarak görülebilir. Erkek çocuklarda kız çocuklara göre daha yaygındır. Yaygınlık oranı %4 ve %7 arasındadır. Genellikle okula yeni başlayan çocuklarda görülen okuma ve anlama zorluğu ile kendini gösterir. Uygun teşhisin konulması için çocuğun bir Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Uzmanına görünmesi tavsiye olunur.

Disleksi

 • Okumada, okuduğunu anlamada, kelime tanımada ve imlada yaşanılan zorlukları içermektedir.
 • Noktalama işaretlerini kullanmama, okurken yazıları takip edememe, eksik okuma ve ters yazma gibi belirtiler çocukta disleksinin varlığına işaret eder.
 • Disleksik çocuklarda, sözcük okuma yanlış ya da yavaş ve çok çaba gerektirecek şekilde gerçekleşir.
 • Okunanın anlamını anlamada güçlük yaşarlar.
 • Harfleri ve kelimeleri karıştırıp ve tersten algılarlar. ‘p,b,d,m,n ‘ sıklıkla karıştırılan harflerdir.
 • Tanıdık nesneleri hızlıca adlandırmada sorunlar yaşarlar.
 • Disleksik çocukların sesbilimsel işlemi gören temporo-parietal bölgeyi aktif hale getiremedikleri tespit edilmiştir. Sözdizimsel kuralları öğrenmede ve sesbilimsel farkındalıkta sorunlar yaşamalarının nedeninin bu bölgedeki sıkıntıdan kaynaklandığı kimi uzmanlar tarafından desteklenmiştir.

Diskalkuli

 • Sayıları, miktarları ya da temel aritmetik işlemleri belirtmede ya da anlamada yaşanılan zorlukları içermektedir.
 • Sayısal veri içeren soruları çözerken soruyu anlamada sorunlar yaşarlar. Hangi işlemi hangi sırada yapacağını şaşırırlar.
 • Sayıları yanlış yerleştirirler, toplama ve çıkarmayı birbiri ile karıştırırlar.
 • Çarpma işlemi yaparken basamak kaydırmayı unuturlar.

  Özgül Öğrenme Güçlüğü bir zeka geriliği değildir. Psiko-eğitsel bir yaklaşımla düzelebilen bir güçlüktür.

Özgül Öğrenme Güçlüklerinin Tedavisi

Öncelikle şunun belirtilmesi gerekir ki Özgül Öğrenme Güçlüğü bir zeka geriliği değildir. Çevresel koşullara ve kalıtımsal bileşenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Yukarıda da belirtildiği gibi Özgül Öğrenme Güçlüğü olan çocukların zekaları normal veya normalin üzerindedir. Sorun yaşadıkları alan okuma, yazma ve matematik alanlarıdır. Bu demek değildir ki zihinsel yeti eksikliği yaşıyorlar. Özgül Öğrenme Güçlüğü tedavi edilebilen bir hastalık değildir ve herhangi bir tıbbi tedavisi bulunmamaktadır. Bu güçlük yaşam boyunca devam eder.  Erken tanı bu güçlükle baş etmede çok önemlidir. Erken tanı uygun bir eğitimle beraber yaşanılan güçlük en aza indirilebilir. Psiko-eğitsel bir yaklaşımla düzelebilen bir güçlüktür. Tedavi programları çocuklara kendine güven ve yeterlilik duygusu aşılar. Öğretmenlere bu konuda çok ciddi işler düşüyor. Öğretmenler, tanılama aşamasında; akranlarına göre anlamlı derecede akademik başarısızlık çeken öğrencileri gözlemlemeli öğrencide zeka geriliği, duygusal davranışsal bozuklukla, tıbbi bozukluklar, kültürel ve sosyal çevrede yoksunluklar olup olmadığının ayrımında olmalı; başarısızlığın nedenlerini tam olarak anlamalıdır.

 Konuya dair videoyu şu alta bırakıyorum. İlgilenenler bir göz atsın derim.

 

Reyhan Metin

Mersin Üniversitesi Psikoloji bölümü son sınıf öğrencisi. Sosyal Hizmetler Önlisans mezunu. Hem öğrenmek hem de öğrendiklerini paylaşmak için bu platformu kurdu.

Yorum Ekle

Yorum yazmak için tıklayın